• Belarus | transit weer mogelijk!

FAQ Belarus

Transit kan weer! (zodra grenzen na covid open gaan)

Belarus en Rusland erkennen elkaars visa

De afgelopen jaren hadden burgers van derde landen problemen met het bezoeken van achtereenvolgens Belarus en Rusland of andersom, vanwege het ontbreken van grensformaliteiten op de onderlinge grens. Je kon zodoende niet in het ene land worden 'uitgestempeld' en in het volgende 'ingestempeld'. Belarus en Rusland hebben nu (medio 2020) afgesproken elkaars visa te erkennen: voortaan ben je met een visum van Belarus ook welkom in Rusland en met een Russisch visum in Belarus!

'Kleine lettertjes': eind oktober 2020 heeft het parlement van Belarus deze afspraken geratificeerd. De Russische president Poetin maakte 27 januari bekend dat de nieuwe regels zijn goedgekeurd. Vervolgens is gemeld dat de nieuwe regeling in maart 2023 van kracht wordt, overigens zonder specifieke datum in maart te noemen. 

.


Toeristisch visum

Wie een toeristisch visum voor Belarus wil, heeft een toeristisch voucher nodig: een document dat aangeeft waar de reiziger verblijft en hoe zijn geplande reisroute is. RusReis.nl helpt u aan dit voucher en helpt tevens met het correct invullen van het visumaanvraagformulier voor de ambassade van Belarus.

Zelf met deze papieren + een ‘Wit-Rusland-verklaring’ van de eigen zorgverzekeraar + het paspoort de aanvraag indienen bij de ambassade van Belarus aan de Groot Hertoginnelaan in Den Haag kan.

De kosten van het visum moeten dan eerst worden overgemaakt op de bankrekening van de ambassade onder vermelding van de familienaam van de aanvrager, en een printje van de overschrijving worden meegenomen.

Standaard duurt het afhandelen van de aanvraag een week; sneller kan tegen een hoger spoedtarief.