• St Petersburg, Gazprom Arena
  • Witte Nachten-Marathon uitgesteld
  • St Petersburg, Neva
  • Rode Plein, Moskou
  • Navalnij-protest in Moskou
  • Moskous skyline

Actueel / Nieuws

***Coronavirus-update dd 14-10-2021***

Rusland zit per vandaag op 7.892.980 coronagevallen.

(GOED!) NIEUWS: vrijdag 18 juni is het nieuwe Russia Visa Centre geopend aan de Parkstraat 83 (2e etage, kantoor B202) in Den Haag!(Het eerdere zat op no. 99). Open vanaf 9.00 u; indienen aanvragen tot 13.00 uur, afhalen visa tussen 14.00 en 16.00 u vanaf afgesproken datum waarop de klus geklaard is. Website:
rusvisacentre.com. NB: bij het invullen van visumaanvraagformulieren moet bij de laatste stap worden gekozen voor 'Russia Visa Centre' als locatie waar de aanvraag wordt ingediend.


Het Russische consulaat in Den Haag wordt hierdoor ontlast.
Afgelopen voorjaar was het moeilijk hier aan de beurt te komen voor het indienen van visumaanvragen. In urgente situaties is het verstandig per mail contact te zoeken met het consulaat.

GOED NIEUWS/BEPERKINGEN: Nederland hoort waarschijnlijk vanaf 9 november bij de landen waaruit inwoners voor normalere reisdoelen (toerisme, zakenreizen enz) onder coronabeperkingen welkom zijn in Rusland.
Het formele overheidsbesluit hierover wordt 1/2/3 november verwacht. Hier meer info.
Goed nieuws voor Belgen:
Effectief kunnen Belgen en zij die legaal & aantoonbaar permanent in België woonachtig zijn,  sinds juli 2021 elk willekeurig type visum voor Rusland aanvragen.

Consequentie is o.a. dat voor Nederlanders minder-urgent privébezoek eigenlijk niet kan (uitgezonderd gehuwde partners NL-RUS), alsmede deelname aan sportevenementen zonder telex-visumuitnodiging van de organisatie niet lukt.


Witte Nachten-Marathon jaar uitgesteld
De Witte Nachten-Marathon in St Petersburg wordt een klein jaar uitgesteld tot 18 juni 2022. Deze marathon stond gepland voor 17 juli 2021. De beslissing om vanwege de verslechterde covid-19 situatie het evenement uit te stellen, is 30 juni aan de deelnemers doorgegeven.

Beperking inreis naar/in Rusland

Onder de per 16 maart 2020 van kracht geworden inreisbeperkingen in het kader van de covid19-pandemie, zijn sindsdien nog maar enkele categorieën buitenlandse bezoekers welkom in Rusland.

Dit betreft eerstelijns-familieleden van Russische burgers (inclusief getrouwde partners), houders van een verblijfsvergunning, zij die in Rusland een medische behandeling zullen ondergaan én naaste familieleden/getrouwde partners/voogden van deze patiënten. En verder technisch specialisten die onderhoud komen plegen aan in het buitenland gemaakte apparatuur die voorkomt in een register van veiligheidsdienst FSB. Veiligheidsdienst FSB gaat ook over de grensbewaking, en gekoppeld aan visa moet ook de locatie worden opgegeven waar houders van deze visa Rusland binnenkomen (naam luchthaven of naam grenspost overland). 

Inmiddels zijn er ook (beperkt) mogelijkheden voor buitenlandse bezoekers die betrokken zijn bij projecten die vallen onder het ministerie van Landbouw/te maken hebben met voedselproductie.

Rusland kent voor niet-getrouwde koppels (relaties zonder dat sprake is van een huwelijk) geen regeling zoals Nederland die kent om de buitenlandse helft met een visum te kunnen laten inreizen.

Inmiddels kunnen weer uitnodigingen voor visa worden aangevraagd. Lees svp eerst hier wie ikv corona-maatregelen welkom zijn in Rusland.
Formeel kunnen in eerste instantie slechts reizigers worden geholpen, die voor technische dienstverlening naar Rusland reizen (verwerkingstijd: 20 werkdagen = +/- 1 maand) . Ook voor medische behandeling kunnen visa worden verkregen. Let op: uitnodigingen die nodig zijn om deze visa te kunnen aanvragen, zijn momenteel kostbaar om te verkrijgen + het duurt minstens 1 maand om de uitnodiging voorhanden te hebben. (De visumaanvraag zelf duurt vanaf het moment van indiening 1 week).


Uitleg: voor bezoek ikv technische dienstverlening is per bezoek bovenop het visum een 'entry permit' nodig.
Samen met de uitnodiging voor het visum wordt een eerste 'entry permit' verzorgd; voor een 2e, 3e enz. bezoek aan Rusland kost een volgende 'entry permit' steeds 180 euro.Dit is nodig zolang vanwege de corona-pandemie een uitzonderingstoestand van kracht is.

Aanvragers moeten zich erop voorbereiden dat ze voor het indienen van de visumaanvraag persoonlijk naar het Russische consulaat in Den Haag moeten. Het in gang zetten van de visumaanvraag kan dus niet via derden (lees: een visumdienst) namens de reiziger gebeuren.
Voor het bestellen van visum-uitnodigingen zoals hiervoor beschreven: vul hier uw gegevens in.

 

Herstel personenverkeer: Aeroflot biedt dagelijks weer vluchten Amsterdam-Moskou aan. 
 

Wie kan naar Rusland reizen?

Niet-Russen kunnen nog geen 'gewone' toeristische en zakelijke visa krijgen om naar Rusland te reizen.

Hier - in het Russisch - de publicatie van de Federale Veiligheidsdienst FSB van Rusland (oa belast met grensbewaking) over wie tot Rusland worden toegelaten in deze tijd van 'corona-beperkingen'. 

Hier de tekst van dit FSB-document over wie sinds medio maart 2020 tot Rusland worden toegelaten als downloadbaar pdf-document in een geautomatiseerde vertaling in het Nederlands. 

Niet-getrouwde stellen vallen momenteel in het kader van de Russische 'coronaregels' buiten de boot als categorie waarvoor in/uitreizen van Rusland mogelijk wordt gemaakt.  Rusland kent op dit moment niet zoiets als minister Grapperhaus' langeafstandsgeliefden-regeling. (NB: deze regeling richting Nederland was per 23-01-2021 opgeschort, geldt opnieuw sinds 16 maart 2021)

De landsgrenzen tussen Rusland en de Baltische buurlanden Estland/Letland zitten nog grotendeels dicht; Rusland geldt voor de EU nog als 'oranje gebied'.

Wel is er inmiddels van Russische zijde een verruiming vastgesteld voor buitenlandse sporters die Rusland willen bezoeken voor training en wedstrijden

Actuele situatie begin juni 2021:
Voor bepaalde reizigers die zakelijk naar Rusland willen reizen of voor medische behandeling naar Rusland 'moeten', kunnen wij bemiddelen. Neem hiervoor bij voorkeur per mail contact met ons op via rusreis.nl@mail.ru, dan reageren we binnen een dag. Met deze categorie visa is overigens snel een maand à anderhalf voorbereidingstijd gemoeid, maar kan vervolgens een visum tot 90 dagen worden verkregen.

Lees hier op de IATA-website wie waar als arriverend passagier onder welke voorwaarden wordt toegelaten.  Andere rijke bronnen voor actuele info over reisbeperkingen enz. zijn Deloitte en Openupforbusiness.com.

Lees hier de actuele info (31 mei) rond het reisadvies naar Rusland (BuZa NL).


NB: klik hier om een formulier gezondheidsverklaring te downloaden, waarop reizigers vanuit Nederland een verklaring invullen over hun gezondheidstoestand mbt corona/Covid-19. 
Dit is echter niet genoeg: Rusland wil bij binnenkomst het (negatieve) resultaat van een PCR-coronatest zien. 
Dat testresultaat op papier mag niet ouder zijn dan 3 dagen. Hier meer info over zo'n test van KLM Health Services.

Hier - in het Russisch - de publicatie van de Federale Veiligheidsdienst FSB van Rusland (oa belast met grensbewaking) over wie tot Rusland worden toegelaten in deze tijd van 'corona-beperkingen'.

Op veel plaatsen in Rusland wordt het dragen van mondkapjes en handschoenen op straat niet meer verplicht gesteld; mondkapjes moeten in winkels en in het openbaar vervoer wel worden gedragen. Mondkapjes moeten trouwens ook worden gedragen bij bezoek (op afspraak) aan het Russische consulaat. 

Russisch visumcentrum Antwerpen

Het Russisch visumcentrum in Antwerpen werkt weer, maar slechts op afspraak. Wie er een afspraak wil maken, moet telefonisch toelichten voor welk type visum hij/zij een aanvraag wil komen indienen. Net als in Nederland kan dat momenteel slechts voor enkele specifieke doelgroepen. 
Op de site van het visumcentrum staat dit allemaal toegelicht. (De slogan 'Discover how easy it is to get a Russian visa' op deze site sluit op dit moment niet helemaal aan bij de actuele situatie.)
Om het bij één contactmoment te houden, staat het Russisch visumcentrum in Antwerpen erop het paspoort met een koeriersdienst terug te laten bezorgen. Dit visumcentrum helpt in principe slechts mensen die woonachtig zijn in België.


E-visa

Rusland heeft de afgelopen periode geëxperimenteerd met gratis e-visa voor Kaliningrad (de Russische enclave tussen Litouwen en Polen, het vroegere Oost-Pruisische Königsberg), St Petersburg en het Russische Verre Oosten, waaronder Vladivostok. Zodra de maatregelen rond Covid-19 dat toelaten, -  op 13 januari is bekendgemaakt dat het systeem pas wordt ingevoerd als de coronaregels komen te vervallen (hier een artikel van Russia Beyond erover) - wordt in 2021 het systeem met e-visa uitgebreid voor waarschijnlijk heel Rusland. Wel is daarbij 16 dagen de maximum verblijfsduur. De visa zullen niet meer gratis zijn: waarschijnlijk wordt 50 euro of 50 US-dollar per e-visum berekend.

Toeristenvisa tot 6 maanden
President Poetin heeft eind mei nieuwe regels bekrachtigd voor toeristenvisa. Overigens zonder dat hierbij het woord e-visa wordt genoemd. Belangrijkste wijziging is dat toeristenvisa mogelijk worden tot 6 maanden, op basis van een hotelboeking. Met andere woorden: niet meer per se alleen vouchers die naar een toerisme-register-inschrijvingsnummer verwijzen, maar ook 'gewonere' hotelboekingen vormen hiervoor de basis. NB: deze nieuwe regels gaan pas 26 augustus 2021 in (mits de coronabeperkingen daarvoor geen beletsel meer vormen).


Langdurig visum

Voor wie liever met een langdurig visum kant en klaar in zijn paspoort rondloopt waarmee ook 'spontaan' (en meermalen, dus multiple entry) naar Rusland kan worden gereisd, blijven 1-, 2-, 3- tot en met 5-jarige visa een uitstekend idee, waarbij we graag helpen. Het verdient dan wel aanbeveling zulke visa ook echt te gebruiken, want ongebruikte visa kunnen voor latere aanvragen belemmerend werken.Langdurige visa voor familieleden van Russ(inn)en

Goed nieuws voor getrouwde partners van Russ(inn)en en hun kinderen: de Russische premier Michail Misjoestin heeft 16 september bekendgemaakt dat Rusland de uitgifte van visa voor eerstelijns-familieleden van Russische burgers wil vereenvoudigen. Op basis van een zelf ingevuld formulier kunnen zij een jaarvisum krijgen.

Nog meer goed nieuws voor partners/familieleden: de maximum-verblijfsduur van 90 dagen vervalt bij die privé-visa. In de praktijk kan dus ook langer in Rusland worden verbleven.
NB: stand van zaken januari 2021: deze verbetering tav privé-visa moet nog in gang gezet worden; ingangsdatum wordt snel verwacht maar zou nog niet vastliggen.

Belarus en Rusland erkennen elkaars visa

De afgelopen jaren hadden burgers van derde landen problemen met het bezoeken van achtereenvolgens Belarus en Rusland of andersom, vanwege het ontbreken van grensformaliteiten op de onderlinge grens. Je kon zodoende niet in het ene land worden 'uitgestempeld' en in het volgende 'ingestempeld'. Belarus en Rusland hebben nu (medio 2020) afgesproken elkaars visa te erkennen: voortaan ben je met een visum van Belarus ook welkom in Rusland en met een Russisch visum in Belarus!


'Onder de blauwe hemel'/ Pod hebom golubim/

Geniet van deze muzikale documentaire, aan de hand van de klassieker 'Pod nebom golubim' (Onder de blauwe hemel) van de legendarische Russische groep Akvarium. De video is uit 1986.


Onrust in Rusland na arrestatie Aleksej Navalnij

Na de arrestatie en vervolgens veroordeling van Kremlin-criticus Aleksej Navalnij brengen protestacties waarbij zijn vrijlating wordt geëist, tienduizenden Russen op de been. Onder andere The Moscow Times bericht over de acties. Lees vooral ook wat verschillende specialist/schrijvers bij Raam op Rusland over de situatie schrijven. Russische overheidsdiensten reageren scherp op alles wat verband houdt met politieke onrust. Probeer als buitenlandse bezoeker bij voorkeur afstand te houden tot massabijeenkomsten waarbij politie en andere overheidsdiensten kunnen ingrijpen.

Gezamenlijke legeroefening Zapad 2021 Rusland en Belarus

Op 15 augustus beginnen gezamenlijke legeroefeningen van de strijdkrachten van Rusland en Belarus onder de noemer Zapad 2021. Zapad is Russisch voor Westen, en onder meer aan de Letse kant worden dan ook Letse troepen en grensbewakingseenheden geconcentreerd om excessen te vermijden, dan wel risico's voor de Letse bevolking door acties van de buurlanden in het gezamenlijke grensgebied te beperken, aldus het Letse persbureau LETA op 4 augustus.