• Moskous skyline

Actueel / Nieuws

***Coronavirus-update dd 04-12-2020***

Rusland zit per vandaag op 2.402.949 coronagevallen.

Het Russische consulaat in Den Haag is sinds 23 november weer operationeel (was 12 november dichtgegaan ivm covid). Het Russia Visa Centre is nog gesloten. Hier actuele info erover op de eigen site van het consulaat.

Inmiddels kunnen weer uitnodigingen voor visa worden aangevraagd. Lees svp eerst hier wie ikv corona-maatregelen welkom zijn in Rusland.
Formeel kunnen in eerste instantie slechts reizigers worden geholpen, die voor technische dienstverlening naar Rusland reizen (verwerkingstijd: 20 werkdagen = +/- 1 maand) + voor bemanningsleden (vliegmaatschappijen, rederijen enz.; verwerkingstijd: 6 à 7 werkdagen = +/- anderhalve week). 

Kosten uitnodigingen
(NB: EU-burgers; verwerkingstijd 20 werkd. = +/- 1 mnd.):
technische dienstverlening:
1 entry 90 dagen (incl. 1 entry permit) 400 euro;
2 entries 90 dagen (incl. 1 entry permit) 415 euro;
multiple entry 180 dagen (incl. 1 entry permit) 425 euro;
multiple entry 365 dagen (incl. 1 entry permit) 450 euro;

Idem met ondersteuning/garantstelling eigen bestaande Russische zakelijke partner:
1 entry 90 dagen (incl. 1 entry permit) 250 euro;
2 entries 90 dagen (incl. 1 entry permit) 250 euro;
multiple entry 180 dagen (incl. 1 entry permit) 275 euro;
multiple entry 365 dagen (incl. 1 entry permit) 275 euro;

Ministeriële uitnodiging bemanningsleden:
multiple entry 180 dagen 195 euro;
multiple entry 365 dagen 205 euro.

Uitleg: voor bezoek ikv technische dienstverlening is per bezoek bovenop het visum een 'entry permit' nodig.
Samen met de uitnodiging voor het visum wordt een eerste 'entry permit' verzorgd; voor een 2e, 3e enz. bezoek aan Rusland kost een volgende 'entry permit' steeds 150 euro.Dit is nodig zolang vanwege de corona-pandemie een uitzonderingstoestand van kracht is.

Aanvragers moeten zich erop voorbereiden dat ze voor het indienen van de visumaanvraag persoonlijk naar het Russische consulaat in Den Haag moeten. Het in gang zetten van de visumaanvraag kan dus niet via derden (lees: een visumdienst) namens de reiziger gebeuren.
Voor het bestellen van visum-uitnodigingen zoals hiervoor beschreven: vul hier uw gegevens in.

 

Herstel personenverkeer: Aeroflot biedt op donderdag en zaterdag weer vluchten Amsterdam-Moskou aan. 

De Poolse vliegmaatschappij LOT vliegt pas vanaf december op Moskou, volgens het huidige schema

Ook kan Rusland per vliegtuig via het VK (Londen), Turkije en Zwitserland worden bereikt.

Minsk (Belarus/Wit-Rusland) is bereikbaar per Belavia vanaf Amsterdam. Houd wel rekening met de huidge onrustige politieke situatie in Belarus. Wie kan naar Rusland reizen?

Niet-Russen kunnen nog geen 'gewone' toeristische en zakelijke visa krijgen om naar Rusland te reizen.

Hier - in het Russisch - de publicatie van de Federale Veiligheidsdienst FSB van Rusland (oa belast met grensbewaking) over wie tot Rusland worden toegelaten in deze tijd van 'corona-beperkingen'. 

Hier de tekst van dit FSB-document over wie sinds medio maart 2020 tot Rusland worden toegelaten als downloadbaar pdf-document in een geautomatiseerde vertaling in het Nederlands. 

Niet-getrouwde stellen vallen momenteel in het kader van de Russische 'coronaregels' buiten de boot als categorie waarvoor in/uitreizen van Rusland mogelijk wordt gemaakt.  Rusland kent op dit moment niet zoiets als minister Grapperhaus' langeafstandsgeliefden-regeling. Zie hier een artikel van The Moscow Times van 29-10-2020 over een actie om hierin verbetering te brengen.

De landsgrenzen tussen Rusland en de Baltische buurlanden Estland/Letland zitten nog grotendeels dicht; Rusland geldt voor de EU nog als 'oranje gebied'.

Wel is er inmiddels van Russische zijde een verruiming vastgesteld voor buitenlandse sporters die Rusland willen bezoeken voor training en wedstrijden

Actuele situatie november 2020:
Voor bepaalde reizigers die zakelijk naar Rusland willen reizen en in Rusland een zakelijke partner hebben die garant wil staan/mee wil werken aan een constructie op basis waarvan de Nederlandse relatie voor een visum wordt uitgenodigd, kunnen wij bemiddelen. Neem hiervoor bij voorkeur per mail contact met ons op via rusreis.nl@mail.ru, dan reageren we binnen een dag. Met deze categorie visa is overigens snel een paar weken voorbereidingstijd gemoeid, maar kan vervolgens een visum tot 90 dagen worden verkregen of een jaarvisum dat mogelijkheden biedt voor meerdere entries.

Lees hier op de IATA-website wie waar als arriverend passagier onder welke voorwaarden wordt toegelaten.  Andere rijke bronnen voor actuele info over reisbeperkingen enz. zijn Deloitte en Openupforbusiness.com.

Zodra de EU-Russische grensovergangen weer openen voor reizigers, verschijnt op de pagina om afspraken te maken op het Russia Visa Centre weer het kalendertje.  

 

Tot dat moment kunnen niet-Russen voor met spoed af te geven visa in verband met bijv. een overlijden of familiaire crisissituatie terecht bij het Russische consulaat. Zie hier. Inmiddels kunnen ook familieleden (gehuwd met, of ouders/kinderen) van Russen voor privé-visa (max. 90 dagen) bij het consulaat aankloppen (zie in het Russisch het 5e aandachtspunt op de betreffende pagina op de website van het consulaat). 
NB: Inmiddels is deze info ook in het Engels beschikbaar. 
NB2: Belangrijk hierbij is dat je beschikt over een gelegaliseerde/van apostillestempel voorziene, vertaalde huwelijksakte
, en die ook meeneemt om onderweg te kunnen laten zien.

Lees hier de actuele info (25 augustus) rond het reisadvies naar Rusland (BuZa NL).

NB: klik hier om een formulier gezondheidsverklaring te downloaden, waarop reizigers vanuit Nederland een verklaring invullen over hun gezondheidstoestand mbt corona/Covid-19. 
Dit is echter niet genoeg: Rusland wil bij binnenkomst het (negatieve) resultaat van een coronatest zien. 
Dat testresultaat op papier mag niet ouder zijn dan 3 dagen. Hier meer info over zo'n test van KLM Health Services.

Hier - in het Russisch - de publicatie van de Federale Veiligheidsdienst FSB van Rusland (oa belast met grensbewaking) over wie tot Rusland worden toegelaten in deze tijd van 'corona-beperkingen'.

Op veel plaatsen in Rusland wordt het dragen van mondkapjes en handschoenen op straat niet meer verplicht gesteld; mondkapjes moeten in winkels en in het openbaar vervoer wel worden gedragen. Mondkapjes en handschoenen moeten trouwens ook worden gedragen bij bezoek (op afspraak) aan het Russische consulaat. 

NB: Visa van wie nu in Rusland verblijft, worden automatisch verlengd tot 15 december 2020 (presidentiële 'oekaz' No. 580 van 23 september). Print deze evt. uit om bij je te hebben als je 'te laat' - maar uiterlijk 15 december - het land verlaat.

E-visa

Rusland heeft de afgelopen periode geëxperimenteerd met gratis e-visa voor Kaliningrad (de Russische enclave tussen Litouwen en Polen, het vroegere Oost-Pruisische Königsberg), St Petersburg en het Russische Verre Oosten, waaronder Vladivostok. Mits de maatregelen rond Covid-19 dat toelaten, wordt vanaf 1 januari 2021 het systeem met e-visa uitgebreid voor waarschijnlijk heel Rusland. Wel is daarbij 16 dagen de maximum verblijfsduur. De visa zullen niet meer gratis zijn: waarschijnlijk wordt 50 euro of 50 US-dollar per e-visum berekend.


Langdurig visum

Voor wie liever met een langdurig visum kant en klaar in zijn paspoort rondloopt waarmee ook 'spontaan' naar Rusland kan worden gereisd, blijven 1-, 2-, 3- tot en met 5-jarige visa een uitstekend idee, waarbij we graag helpen. Het verdient dan wel aanbeveling zulke visa ook echt te gebruiken, want ongebruikte visa kunnen voor latere aanvragen belemmerend werken.Langdurige visa voor familieleden van Russ(inn)en

Goed nieuws voor getrouwde partners van Russ(inn)en en hun kinderen: de Russische premier Michail Misjoestin heeft 16 september bekendgemaakt dat Rusland de uitgifte van visa voor eerstelijns-familieleden van Russische burgers wil vereenvoudigen. Op basis van een zelf ingevuld formulier kunnen zij een jaarvisum krijgen.

Nog meer goed nieuws voor partners/familieleden: de maximum-verblijfsduur van 90 dagen vervalt bij die privé-visa. In de praktijk kan dus ook langer in Rusland worden verbleven.

Tijdelijke regeling 'langeafstandsgeliefden'

Niet getrouwd maar wel een relatie? Mogelijkheden om partner naar Nederland te laten reizen.

In juli heeft minister Grapperhaus bekendgemaakt dat ook niet-getrouwde partners van Nederlandse burgers de mogelijkheid krijgen om naar Nederland te reizen. Inmiddels staan de 'kleine lettertjes' ofwel spelregels voor deze regeling duidelijk onder elkaar.

NB: dit is slechts ter informatie, staat los van onze dienstverlening en producten!

 

Belarus en Rusland erkennen elkaars visa

De afgelopen jaren hadden burgers van derde landen problemen met het bezoeken van achtereenvolgens Belarus en Rusland of andersom, vanwege het ontbreken van grensformaliteiten op de onderlinge grens. Je kon zodoende niet in het ene land worden 'uitgestempeld' en in het volgende 'ingestempeld'. Belarus en Rusland hebben nu (medio 2020) afgesproken elkaars visa te erkennen: voortaan ben je met een visum van Belarus ook welkom in Rusland en met een Russisch visum in Belarus!