Nieuws uit Belarus

Actualiteiten Belarus

Charter '97 is een brede oppositie-organisatie die zich beijvert voor democratisering en verbetering van de mensenrechtensituatie in Belarus. Hier de Engelstalige info op charter97.org/en/news/ .

Ook Deutsche Welle volgt Belarus vrij intensief.

Hier het overheids-tv kanaal van Belarus: tvr.by/eng/news/ .

Belarus en Rusland erkennen elkaars visa

De afgelopen jaren hadden burgers van derde landen problemen met het bezoeken van achtereenvolgens Belarus en Rusland of andersom, vanwege het ontbreken van grensformaliteiten op de onderlinge grens. Je kon zodoende niet in het ene land worden 'uitgestempeld' en in het volgende 'ingestempeld'. Belarus en Rusland hebben nu (medio 2020) afgesproken elkaars visa te erkennen: voortaan ben je met een visum van Belarus ook welkom in Rusland en met een Russisch visum in Belarus!


Chinees-Wit-Russisch project

Zo'n 25 km buiten Minsk wordt een industrieterrein ontwikkeld voor bedrijven met Wit-Russische cq Chinese roots: Grote Steen/Great Stone. https://www.industrialpark.by/en/home.html