Blog

Pas op de plaats (maar toch vooruit!)

Per 1 januari 2021 is RusReis.nl geen reisorganisatie meer in de betekenis van leverancier van pakketreizen. Dat heeft aan de ene kant te maken met de juridische kant van pakketreizen in Nederland. Maar eigenlijk ook met corona... In één opzicht maken we een pas op de plaats, maar tegelijk gaan we toch ook volle kracht vooruit!

In 2007, toen RusReis.nl net bestond, kregen we al een boze brief van het ministerie van Economische Zaken: we voldeden niet aan de wettelijke eisen. Reisorganisaties moeten zijn aangesloten bij een garantiestelsel voor het geval ze financieel onderuit gaan. Dit in het belang van de consument.
De combinatie ANVR - SGR leek vooral nieuwkomers op de reismarkt te willen tegenhouden; de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties was daarop het natuurlijke antwoord. Als VvKR-lid sloten we ons aan bij STO (nu STO Garant) en voldeden aan de wet. Inclusief een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via de VvKR.
Echter zonder in de praktijk vaker dan één, twee keer per jaar (een enkele keer een klein groepje) iets op reisgebied te verkopen dat onder de definitie van pakketreis viel.
Coronajaar 2020 was een dieptepunt. In de praktijk waren we jaarlijks druk met vooral visa naar Rusland en Belarus en tussendoor losse treinkaartjes. In coronatijd kwam ook dat stil te liggen.
Voor 2021 verwachten we een geleidelijke opleving van reizen, maar niet zozeer in de sfeer van pakketreizen. We hebben uit kostenoogpunt daarom de verplichte regelingen geschrapt. We concentreren ons op de vertrouwde dienstverlening op visumgebied én ontwikkelen ons door als Russisch Verkeersbureau.

Peter Zandee 

------------------------------------------------------------------

Eerdere blogs

Belarus-transitroute
Russisch Verkeersbureau

From Russia with ...
Hunkeren naar reizen
Getrouwde partners
Noodzakelijke reis
Kamperen in Rusland