• Russia Visa Centre, Den Haag
  • Kopiëren bij AH, Laan v. Meerdervoort 52, Den Haag
  • Russia Visa Centre, Den Haag
  • Russia Visa Centre, Den Haag
  • Rusland | Van West tot Oost enorm land
  • grens met Rusland (1907)

Veel/vaak gestelde vragen over Russische visa

Let op: over e-visa hieronder meer.Antwoord: Vraag bij ons ‘visa support’ aan: letterlijk visumondersteuning, verplichte documenten om een visum mee te kunnen aanvragen.
Bij het bestellen kun jekiezen of je voor de vervolgstappen zelf naar het Russia Visa Centre of het Russische consulaat in Den Haag wilt (2 x, aanvragen en later nog eens voor het ophalen van het visum) of dit wilt laten doen. ‘Laten doen’ kan ook via het Russische consulaat in Antwerpen (maar geef dit dan op tijd aan).

Zelfaanvragers kunnen ook in Rotterdam terecht (afhalen van het paspoort met moet wel in Den Haag). NB: sinds half maart 2020 kunnen tot nader order in het kader van de beperkingen door/ivm de Covid-29-pandemie op deze manier geen visa worden verkregen.

Antwoord: de huidige visumkosten liggen voor single entry visa op dit moment op 75,20 euro (tarief Russisch consulaat in Den Haag); het dubbele - 150,40 euro - bij spoedafhandeling. Dat de visumkosten in totaliteit hoger uitvallen, heeft met visa support letters te maken, uitnodigingen en toeristische vouchers die je allereerst moet hebben om een visum mee te kunnen aanvragen.

E-visa zoals voor St Petersburg en Kaliningrad, waren in de experimentele fase gratis (gaan vanaf 2021 als ze ook voor de rest van Rusland gaan gelden, 45 euro / 50 USD kosten). Voor bepaalde ‘humanitaire’ visa worden de visumleges kwijtgescholden en ben je dus geen 35 euro aan consulaire leges kwijt maar hooguit 30 euro verwerkingskosten voor de visumbalie/Russia Visa Centre.

Rusland heeft een paar jaar met (gratis) e-visa geëxperimenteerd voor buitenlanders die Vladivostok, St. Petersburg en Kaliningrad wilden bezoeken. Vervolgens is een systeem voorbereid voor betaalde e-visa voor heel Rusland. Door corona is dat 'on hold' gezet en gezien de huidige geopolitieke situatie wordt niet snel verbetering in die situatie verwacht.  Check hier of dit systeem inmiddels niet toch weer opnieuw functioneert. 

Het voorbereide systeem voor e-visa zou een verbetering betekenen ten opzichte van het eerdere experimentele systeem voor (gratis) e-visa: behalve geldig voor heel Rusland, zou dit namelijk voor een verblijf tot 16 dagen gaan gelden (was eerder tot 1 week).

Antwoord: Ja. Wie bijvoorbeeld getrouwd is met een Rus(sin) of een Russische vader of moeder heeft, kan zijn/haar Russische familielid een verzoekschrift aan de Russische ambassadeur laten invullen dat als uitnodiging geldt om een prive-visum mee aan te vragen. Dit kan alleen als je met tickets kunt aantonen dat je samen met hem/haar Rusland binnenreist.

Nadeel is wel dat dan zoveel originele bescheiden moeten worden overlegd (o.a. huwelijksakte bij echtparen, geboorteakte bij kinderen) dat het in de praktijk alleen lonend is als je zelf voor de aanvraag naar het Russia Visa Centre of het consulaat in Den Haag kunt. Anders is een ‘gewoon’ toeristisch visummakkelijker en voordeliger. Lees hier de kleine lettertjes op de site van het Russische consulaat.
Hier de uitleg op de site van de Russische ambassade/consulaire afdeling in België.
Waarschijnlijk per 2021 wordt dit systeem verder vergemakkelijkt: privé-visa worden tot 1 jaar geldigheid uitgegeven, zónder dat daarbij 90 dagen de maximumduur van het verblijf in Rusland is.

Antwoord: Een hotelvoucher is eigenlijk een hotelbevestiging. Je hebt zo’n document nodig om een toeristenvisum voor Rusland mee aan te vragen. Verwarrend genoeg is niet elke hotelbevestiging geschikt als ondersteunend document voor de visumaanvraag.

De uitgever/opsteller van het voucher moet registreerd staan in het Russische toerismeregister. Als je rechtstreeks bij een groter Russisch hotel boekt, kunnen zij je zo’n voucher toemailen. Wie voordeliger boekt via een site als Booking.com, krijgt wel een bevestiging van zijn boeking maar deze bevestiging is niet te gebruiken om een visum mee aan te vragen. Bestel in dit geval liever voor 15 euro een voucher/toeristische visa support letter + 15,00 euro voor een ingevuld visumaanvraagformulier via deze site, dat is voordeliger dan extra te betalen aan het hotel.

Ben je een ontzettend ervaren Russische-formulieren-invuller (of heb je veel tijd & motivatie om het zelf je visumaanvraagformulier in te vullen m.b.v. deze instructie), dan kun je evt. voor 15 euro slechts een voucher bij ons bestellen. Na het invoeren van je bestelling via https://www.russischvisum.nl/visum-aanvragen/ mailen we je een factuur met instructies over hoe de kosten naar ons over te maken.
Mail je ons via rusreis.nl@mail.ru vervolgens een screenshot van je betaling, dan gaan we meteen aan de slag.Heb je een bevestiging van een boeking maar weet je niet of die voldoet om een visum mee aan te vragen? Stuur ons dan een mailtje (rusreis.nl@mail.ru) met het document als bijlage erbij, dan kijken we er even voor je naar.

Zelf kun je op zo’n document ook zoeken naar een 6-cijferig MVT-nummer. In het Russisch wordt MVT geschreven in cyrillische letters als MBT óf PTO (eigenlijk RTO: Register Touroperators), met daarachter dus 6 cijfers (meestal 00xxxx). Zie je die code staan, dan heb je een bruikbaar voucher in handen; zo niet, dan zul je afzonderlijk een document moeten bestellen om je visum mee aan te vragen.

Antwoord: normaalgesproken kunnen we dit document binnen 2 a 3 dagen leveren, in dringende gevallen eventueel binnen een etmaal.Standaard leveren we per e-mail het voucher + een vooringevuld visumaanvraagformulier  als pdf-bestanden, om zelf uit te printen.

Kun je niet zelf uitprinten, laat ons dat dan even weten (in het onderste invulvak bij ‘opmerkingen’ op het online formulier op https://www.russischvisum.nl/visum-aanvragen/ of door ons een mailtje te sturen via rusreis.nl@mail.ru; we sturen dan de documenten in papieren vorm toe per post (PostNL); we rekenen hier geen extra kosten voor; weet slechts dat dit 1 a 2 dagen langer duurt.

Antwoord: wie in de afgelopen 12 maanden eerder naar Rusland is gereisd op een visum, komt in aanmerking voor een vlot te verkrijgen zakelijke uitnodiging als basis voor een visum voor 6 maanden of 1 jaar. Daarop kun je per 180 dagen (klein halfjaar) maximaal bij elkaar opgeteld 90 dagen in Rusland verblijven. Je moet het dus niet willen misbruiken als pseudo-verblijfsvergunning, maar kunt er ideaal vaker op naar Rusland reizen. Ook kun je zo spontaan op reis, bijvoorbeeld bij onvoorziene situaties rond vrienden of (schoon)familie in Rusland.
Normaalgesproken kunnen we zo’n uitnodiging binnen 2 a 3 dagen leveren, in dringende gevallen eventueel binnen een etmaal. De verwerkingsduur van de aanvraag voor zo’n multiple entry-visum is echter een paar dagen langer: reken op tenminste 2 weken.

 

De Russische overheid stelt geen bijzondere eisen aan het ‘zakelijke’ karakter van de reizen met dergelijke visa. Je hoeft geen KvK-inschrijving van een bestaand bedrijf te overleggen. Je in theorie oriënteren op eventuele zakelijke ideeën in de toekomst is dus eigenlijk voldoende. Hooguit moet je onderweg niet aangeven toerist te zijn als je op een zakelijk visum reist. Maar denk je over het opschrijven van je reisverhalen, dan schuilt daarin mogelijk een gouden businessplan…

 

Ben je níet in de afgelopen 12 maanden eerder in Rusland geweest, dan kunnen we een uitnodiging voor een 6- of 12-maandsvisum voor je aanvragen bij de Federale Migratiedienst FMS. Dan heb je eerst echter te maken met een wachttijd van 4 weken voor de uitnodiging, en daarna nog eens de visumaanvraagprocedure. Voor wie een wereldreis voorbereidt, is dat evengoed een handige optie.

 

Behalve 6-maands- en jaarvisa kent Rusland visa voor 2, 3, 4 en 5 jaar. Wie twee jaar achtereen een 1-jaarsvisum heeft gehad, kan een 2-jaarsvisum aanvragen, en na twee jaar een 3-jaarsvisum, enzovoort. Belangrijk is wel dat je dan ook daadwerkelijk reist op die visa, want blanco gebleven visa helpen in dit verhaal niet mee.

 

Ook het voortijdig ‘wegstempelen’ van de resterende looptijd van een visum om alvast een volgend visum aan te vragen, werkt in de hand dat maximaal aan een 1-jaarsvisum wordt meegewerkt in plaats van aan een langer geldend visum.

Antwoord: trek er altijd minstens 2 weken voor uit, een paar weken meer als het om een ‘multiple entry’ zakenvisum gaat. De verwerking van een visumaanvraag voor een toeristisch visum en een single entry of double entry businessvisum duurt op het Russische consulaat momenteel minstens 10werkdagen = 2 weken.Een multiple entry businessvisum duurt vaak enkele dagen langer, maar tenminste 2 weken.

Moeten wij je om te beginnen aan een toeristisch voucher of een zakelijke uitnodiging helpen, dan duurt dit 1 dag. Omdat de technische verwerking van aanvragen op het Russische consulaat / het Russia Visa Centre vrij nauw luistert, sturen we je het liefst de papieren per gewone post toe. Reken daarvoor dus ook 1 dag.

Parallel moet je bij je zorgverzekeraar even een ‘Rusland-verklaring’ aanvragen (een Engelstalige brief waarin je zorgverzekeraar garandeert dat medische kosten tijdens je verblijf in Rusland zullen worden vergoed). Die brief moet als bijlage bij het visumaanvraagformulier voor het Russische consulaatworden gevoegd. Sommige verzekeraars hebben 1 dag nodig voor die brief, sommige een paar dagen langer.

Je voegt de verzekeringsverklaring + je paspoort + 1 pasfoto bij de documenten die je van ons voor de visumaanvraag ontvangt.Bij het Russia Visa Centre aan de Parkstraat 99 in Den Haag (en bij innamepunten in Rotterdam en Amsterdam) kunnen op afspraak aanvragen worden ingediend.  
De kosten per visum zijn hier 35 euro leges + 30 euro verwerkingskosten. Na1 week (bij piekdrukte wat langer) is het visum klaar.Per medio juli 2019 is voor de pasfoto waarvan 1 exemplaar op het visumaanvraagformulier moet worden geplakt, de eis toegevoegd dat deze hooguit 3 maanden geleden gemaakt mag zijn.

Ga dus eerst ook even om een ‘verse’ pasfoto! (zelfde technische eisen als voor Nederlandse ID-documenten).Spoedafhandeling is slechts in uitzonderlijke situaties mogelijk. Voor aanvragen die vlot klaar moeten zijn, adviseren wij in Den Haag zelf naar het Russia Visa Centre te gaan of de aanvraag via het consulaat in Antwerpen te laten verwerken. 
Spoed ivm overlijden van iemand in Rusland. Het consulaat gaat hier coulant mee om.

Leg zelf eerst contact met het Russische consulaat en bel ons daarna, dan kunnen we vlot een toeristisch voucher laten opstellen + visumaanvraagformulier invullen en toemailen.Wilje met de papieren naar het Russische consulaat in Den Haag, Scheveningseweg 2, dan kan dat slechts op (zeer vroegtijdig gemaakte) afspraak. Voor het consulaat kunnen afspraken slechts zeer ruim van tevoren worden gemaakt voor tijdstippen tussen 10 en 11 uur op ma/di/do/vr; Russia Visa Centre kent momenteel de mogelijkheid om afspraken te maken tussen 9 en 14 uur(ma t/m vr) in zowel Den Haag als Amsterdam en Rotterdam; in Den Haag worden ook zonder afspraak aanvragen in ontvangst genomen gedurende deze openingstijd. Op het Russische consulaat betaal je slechts de 35 euro leges per visum. Wie mede namens een ander wil handelen, heeft een machtigingsformulier nodig. Download dat hier: (lukt je dat niet, dan kunnen we het op verzoek ook toemailen).

Je kunt er ook voor kiezen om het indienen van je aanvraag + het op de dag dat je visum klaar is je paspoort weer op te halen, te laten doen. Als je dit via ons bestelformulier bestelt, sturen we een opdrachtformulier + een doorzendenveloppe mee voor onze partners van KES Visa Support in Den Haag. Omdat je je paspoort mee moet sturen, moet je dit slechts via aangetekende post doen (persoonlijk langsbrengen bij KES Visa Support mag ook). Reken daarvoor opnieuw 1 a 2 dagen!

Het paspoort komt per DHL terug van KES naar de reiziger (DHL bezorgt niet in het weekend; wel op maandag). De kosten voor 2 bezoekjes door KES aan de visumbalie + het per DHL retoursturen van het paspoort kost totaal 58 euro (35 euro voor KES + 23 euro voor DHL). Reis je met meerdere personen en kunnen de paspoorten gezamenlijk worden teruggestuurd, dan betalen de 2e tot en met de 9e persoon 35 euro pp voor alleen aanvragen en weer afhalen.

Voor groepen vanaf 10 personen is dit bedrag pp lager.E-visa! Gratis e-visum voor de stad St Petersburg en de omringende Leningradskaja Oblast (Leningrad-regio). Nieuw systeem sinds 1 oktober 2019, waarbij buitenlandse bezoekers uit oa. EU-landen (níet Groot-Brittannië) maximaal 8 dagen op een gratis e-visum in dit deel van Rusland kunnen verblijven. Je moet het e-visum in dat geval op zijn laatst 4 dagen voor vertrek aanvragen via http://electronic-visa.kdmid.ru/index_en.html .

Het visum is 30 dagen geldig maar binnen die periode mag je maximaal 8 dagen in dit deel van Rusland verblijven. NB: je mag niet doorreizen naar andere delen van Rusland waarvoor het e-visum niet geldt. (O.a. vervoersmaatschappijen kunnen dit controleren via https://evisacheck.kdmid.ru/ ). Dit systeem met gratis e-visa bestaat ook voor Kaliningrad en de regio er omheen (de Kaliningrad-enclave) en voor het Russische Verre Oosten (Vladivostok en omgeving).

Antwoord: in principe mag een visumaanvraag vanaf 3 maanden voorafgaand aan de begindatum van het gewenste visum worden ingediend. Om de piek in aanvragen beter te spreiden, mogen visumbureaus enz. die dagelijks stapeltjes aanvragen indienen, dit in ‘piekperiodes’ soms maar 1 maand van tevoren doen.

Met andere woorden: wie zelf zijn aanvraag indient bij het Russia Visa Centre aan de Parkstraat 99, kag er eerder terecht dan wie alles aangetekend opstuurt naar onze partner. / Laten afhandelen via het consulaat in Antwerpen via Visumdienst Breda kan wel vanaf 3 maanden van tevoren.

Antwoord: in principe niet. Natuurlijk kun je net zo goed als een paar ‘reservedagen’ aan het eind van je visumperiode inbouwen, dat ook aan het begin van de periode doen, waardoor je dan ook eerder aan je visumprocedure kunt beginnen. Wil je meer tijd winnen, dan kan een 90-daags visum uitkomst bieden, ook al is dat een ‘zakelijk’ visum.

Of een multiple entry visum voor 6 maanden of 1 jaar (ook al zijn ook dat ‘zakelijke’ visa, waarvoor het verkrijgen van de noodzakelijke uitnodigingen wat omslachtiger en kostbaarder is).Tip: voor wie maanden eerder Nederland verlaat dan dat hij/zij in Rusland aankomt, kan het aanschaffen van een 2e paspoort een oplossing zijn. 

Dat 2e paspoort kan in Nederland blijven tot de tijd rijp is om er een Russisch visum in te laten aanbrengen, waarna het met een familielid of kennis of een documentenexpressdienst als UPS/DHL enz. naar je toe gestuurd kan worden.

Antwoord: klopt. Je overhandigt tegelijk met de papieren voor de visumaanvraag ook je paspoort. Bij ‘laten doen’ van het proces door een visumdienst, stuur je meestal de papieren + je paspoort aangetekend naar de visumdienst op, of je levert ze daar persoonlijk in. Ga je zelf naar het Russia Visa Centre (Den Haag/Amsterdam/Rotterdam) of naar VFS Global (Antwerpen), dan doe je hetzelfde wat de visumdienst anders doet: er de visumaanvraagpapieren + het paspoort afgeven. Van de visumbalie van Rusland gaat alles naar het Russische consulaat, dat het visum als paginagrote sticker in het paspoort plakt.

Mag dat? ‘Moet’ je je paspoort uit handen geven? Ja. Of de marechaussee op Schiphol je paspoort nu 1 minuutje vasthoudt en door een scanner haalt, of een buitenlandse paspoortcontroleur, óf een buitenlandse overheidsorganisatie daar 1 of 2 weken over doet, is vergelijkbaar. Je paspoort is als een boekje met ‘tig’ blaadjes waar ‘VISA’ boven staat, zelfs op dit soort rituelen voorbereid. Wil je dit niet, ga dan óf niet op reis, of kies voor een bestemming waarvoor je met een e-visum toekunt, zoals St Petersburg bij een verblijf tot 1 week.

Antwoord: overweeg een tweede paspoort. Visumperikelen zoals bij het weken uit handen moeten geven van je paspoort voor een visumaanvraag voor land A, terwijl je tussendoor naar land B moet of je paspoort voor andere verplichtingen nodig hebt, zijn een reden om in aanmerking te komen voor een tweede paspoort.

 

Tweede paspoorten worden in Nederland voor 2 jaar uitgegeven. Let wel op dat je je eerste paspoort moet laten zien bij het aanvragen van het tweede. Ook moet je motiveren waarom je een tweede paspoort nodig hebt. Dat je je paspoort voor de aanvraag van een Russisch visum enkele weken kwijt bent aan het Russische consulaat terwijl je tussendoor naar een ander land moet (kunnen) reizen, is daarbij een goede motivering. Eventueel kun je bij die gegelenheid aangeven dat je bij het ophalen van het tweede paspoort je eerste paspoort niet bij je zult kunnen hebben vanwege een visumaanvraag.

 

Je kunt je Russische visum trouwens ook in je tweede paspoort aanvragen (NB: je mag maar één geldig Russisch visum tegelijk bezitten), alleen moet je daarbij in het achterhoofd houden dat Russische visa altijd slechts tot maximaal 6 maanden vóór de verloopdatum van het document worden uitgegeven. Voor Russische visa heb je er dus maximaal anderhalf jaar plezier van. Het is op dit moment overigens niet zo dat andere landen er aanstoot aan nemen dat er een Russisch visum in je paspoort zit (zoals bij Israël en Arabische landen speelt).

Antwoord: Verwarrend genoeg zijn er twee begrippen die door elkaar lopen. De Nederlandse ambassade in Moskou bijvoorbeeld, bedoelt met registratie dat Nederlanders die langer in Rusland verblijven, aan de ambassade doorgeven waar ze wonen en hoe ze bij calamiteiten kunnen worden gewaarschuwd.

Meestal echter wordt met registratie bedoeld dat buitenlanders die 7 dagen of langer in Rusland verblijven, geregistreerd moeten worden.Dat moet de gastvrouw/gastheer of het hotel doen waar ze verblijven, of het bureau of bedrijf dat de buitenlander heeft uitgenodigd. Rechts naast deze tekst (of door op deze link te klikken) kun je op deze site een registratieformulier downloaden. Het moet op voor- en achterzijde van een A4-tje (dubelzijdig printen dus) worden afgedrukt. Dit formulier bestaat slechts in het Russisch, dus vraag er hulp bij van bijv. je gastheer/gastvrouw. 

Antwoord: Nee. Vroeger moest het verplicht binnen 72 uur (3 dagen), sinds een paar jaar hoeft het nog slechts als je 7 dagen of langer in Rusland verblijft. Feestdagen tellen daarbij normaal niet mee, zodat bijvoorbeeld jaarlijks veel bezoekers die Rusland in de nieuwjaarsvakantie aandoen, zich tussen 31 december en 8 januari niet druk hoeven te maken over registratie. Anderzijds: zeg nooit nee als je hotel aanbiedt de registratie te regelen, ook niet als dat tot een bedrag van 20 euro kost.

Antwoord: Ja. Geen probleem. Als het maar is binnen de geldigheidsduur van het visum en je ook weer op tijd het land verlaat.

Antwoord: Nee. Je zult aan de grens moeten wachten tot de datum verspringt.

Antwoord: Ja. Geen probleem. Eerder weg mag, later (= ‘te laat’) levert enorme problemen op.

Antwoord: Nee. Probeer dat vooral niet. Verlengen van een visum is normaalgesproken evenmin mogelijk. Ga op tijd het land uit en vraag zo nodig een volgend visum aan. Mocht je in een ziekenhuis belanden en daardoor het land te laat dreigen te verlaten, dan kan de ziekenhuisadministratie helpen dat proces te versoepelen.

Antwoord: Hier is lang over gepraat; tussendoor is rond het WK voetbal een systeem met Fan_ID-passen bedacht die in plaats van visa konden worden gebruikt om Rusland mee binnen te komen. De huidige geopolitieke situatie lijkt er voor te zorgen dat visumvrij reizen naar Rusland ver weg is.

Antwoord: Als je een Russisch visum in je paspoort hebt, is het handig om bij het vervangen van je paspoort op het gemeentehuis te vragen of je je oude paspoort mag houden. Bij afgifte van je nieuwe paspoort wordt het oude paspoort dan ongeldig gemaakt door gaten te knippen in de plastic houderpagina van het paspoort.

Als je een volgende keer naar Rusland wilt, wordt voor de visumaanvraag namelijk de vraag gesteld wanneer je de laatste keer naar Rusland bent gereisd. Je kunt dan de data aflezen van het vorige visum in je oude paspoort of van de stempels die daar op staan.Wil je een zakelijk ‘multiple entry’ visum aanvragen (dwz een visum waarmee je meerdere keren tijdens de geldigheidsduur Rusland in en uit kunt), dan is het verplicht om een scan/kopie te overleggen van je vorige visum
(je moet dan minder dan een jaar geleden naar Rusland zijn gereisd om zo’n type visum te kunnen aanvragen).

Antwoord: Nee. Een 6 maands-visum is een visum voor 180 dagen, waarop je maximaal 90 dagen achtereen in Rusland mag blijven. Op een jaarvisum staat - in het Russisch - ook aangegeven dat je per 180 dagen 90 dagen in Rusland mag verblijven.

Dergelijke visa zijn bedoeld voor kortere zakelijke bezoeken aan Rusland. Wil je of moet je langer in Rusland verblijven, vraag dan in Rusland een verblijfsvergunning aan. Houd er rekening mee dat een aanvraag daartoe dermate veel tijd in beslag kan nemen, dat het mogelijk noodzakelijk is om Rusland hangende de aanvraag te moeten uitreizen om te voorkomen dat de maximale verbijfstermijn wordt overschreden. NB: voor de nieuwe generatie privé-visa (via vereenvoudigde procedure, waarschijnlijk vanaf 2021) geldt de maximum-90 dagen verblijfsduur niet.

Antwoord: Alleen wie op een multiple entry visum net 90 dagen in Rusland heeft verbleven, moet er vervolgens 90 dagen uit wegblijven. Voor andere reizigers is er geen beletsel om meteen na terugkeer uit Rusland een volgend visum aan te vragen.


Antwoord: Regelmatig wordt geweigerd een visumaanvraag in behandeling te nemen als documenten ontbreken, of niet de juiste bijlagen worden bijgevoegd. In dat geval weet je meteen dat je je huiswerk moet overdoen en/of een plan B moet bedenken...
Ernstiger is het als je door eerdere problemen in Rusland op een zwarte lijst staat van buitenlanders die een paar jaar niet meer welkom zijn in Rusland. Je kunt zelf nagaan of dat het geval is via een online-FSB-zoekopdracht op services.fms.gov.ru/info-service.htm. Krijg je daar bevestigd dat je op zo'n lijst staat, dan heeft indienen van de visumaanvraag nu weinig zin, want zal de aanvraag worden geweigerd terwijl je evengoed je geld voor het in behandeling nemen van de aanvraag kwijt bent.De Russische veiligheidsdienst FSB heeft in Rusland dezelfde functie als de Koninklijke Marechaussee in Nederland: grensbewaking. Op de site van de FSB-grensdienst is een pagina 'frequently asked questions': ps.fsb.ru/fps/faq.htm. Lees je geen Russisch, schakel dan Google Translate in.