Verklaring verzekering

Ruslandverklaring / Belarusverklaring

Om een visum voor Rusland of Belarus te kunnen aanvragen, heb je een 'Ruslandverklaring' c.q. een 'Belarusverklaring' nodig. Dat is niets anders dan een brief (meestal Engelstalig) waarin de zorgverzekeraar verklaart dat je tijdens de periode waarvoor het visum wordt aangevraagd verzekerd bent voor medische kosten als je in Rusland / Belarus bij een dokter of in een ziekenhuis belandt. (Ook als repatriëring om medische redenen nodig is, of na overlijden je lichaam terug naar Nederland moet worden getransporteerd, wordt dat vergoed, staat er meestal in). Hiernaast vind je een voorbeeldje van een Ruslandverklaring.

Je vraagt de brief aan door te bellen (of mailen) met je zorgverzekeraar.


De voornaamste vraag van de kant van de verzekeraar is van welke datum tot en met welke datum als periode in de brief moet worden vermeld. Meestal krijg je de brief vervolgens per mail. Je moet hem bijvoegen bij de papieren voor de visumaanvraag. De brief verdwijnt bij het visumaanvraagproces op het Russische consulaat / ambassade van Belarus bij het oud papier; voor als je onderweg naar een dokter of naar een ziekenhuis moet, neem je je zorgpasje mee op reis.